Gwarancja

Produkty zakupione w sklepie PLANETRUNNING.PL objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta. Do zgłoszenia reklamacji konieczny jest paragon lub faktura. Prosimy je zachować w tym okresie.

 
Pamiętaj, że produkt można reklamować do 24 miesięcy od daty zakupu, jednakże od momentu wykrycia wady do dwóch miesięcy. 
 
Reklamacje rozpatrywane są przez niezależnego rzeczoznawcę. 
Czas rozpatrywania reklamacji - do trzech tygodni.
 
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dn. 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. NR 141 poz.1176).
 
Towar zgłaszany do reklamacji powinien spełniać wymogi higieniczne związane z czystością (powinien być oczyszczony z błota, piachu i innych nieczystości).
 
Aby przyspieszyć proces reklamacji prosimy o wypełnienie reklamacji oraz kontakt mailowy na adres sklep@planetrunning.pl
 
Koszty wysyłki produktu do rozpatrzenia reklamacji przez rzeczoznawcę ponosi nabywca, do przesyłki należy dołączyć formularz reklamacyjny.
 
W przypadku uznania reklamacji, naprawiony bądź wymieniony produkt zostanie przesłane do klienta na koszt sklepu.
 
W przypadku nie uznania reklamacji przez rzeczoznawcę produkt zostanie odesłane na koszt nabywcy.


planetrunning.pl © 2018