Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLANETRUNNING.PL

Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego PLANETRUNNING.PL
i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna - sprzedaży.
 
1. Sklep. Informacje ogólne.
 
Operatorem sklepu internetowego PLANETRUNNING.PL jest firma:
 

GOOD s.c.

ul. Kasprowicza 119e lok. 2U

01-864 Warszawa

zwanego dalej jako PLANETRUNNING.PL i działającego pod adresem planetrunning.pl

Na stronie internetowej planetrunning.pl prowadzona jest sprzedaż tylko oryginalnych produktów, dostarczanych przez autoryzowanych dostawców.
 
 
2. Zamówienia
 
2.1 Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową sklepu: www.planetrunning.pl, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 
2.2 Przed złożeniem zamówienia Kupujący musi dokonać rejestracji w sklepie PLANETRUNNING.PL, gdzie podaje swoje dane teleadresowe, w specjalnie przygotowanym formularzu, niezbędne do wysyłki towaru.
 
2.3 W przypadku kiedy nie będziemy mogli skompletować całego zamówionego towaru, kupujacy ma prawo wyboru: częściowa realizacja, wydłużenie terminu oczekiwania lub anulowanie zamówienia.
 
3. Realizacja zamówień
 
3.1 Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o podanych cenach obowiązują w chwili składania zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 
3.2 Realizacja odbywa się w „dni robocze” t.j. od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia zależny jest od wybranej przez Kupującego formy przesyłki (patrz pkt.4). Czas realizacji zamówień złożonych z kilku artykułów o różnym indywidualnym czasie realizacji, wynosi tyle ile najdłuższy czas spośród zamawianych towarów. Staramy się aby czas od otrzymania płatności do wysłania przesyłki do Państwa byl jak najkrótszy. W większości przypadków nie przekracza 2 dni roboczych.
 
3.3 Kupujący zobowiązany jest podać w formularzu zamówienia adres poczty internetowej, na który zostanie przesłane potwierdzenie zamówienia. W przypadku trudności technicznych z potwierdzeniem prosimy o potwierdzenie na adres e-mail: sklep@planetrunning.pl
 
Nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub błędnie podane dane kontaktowe (teleadresowe) przez Kupującego mogą spowodować opóźnienia w realizacji zamówienia, bądź nawet jego uniemożliwienie.
 
W przypadku braku możliwości sprawdzenia lub skorygowania zamówień budzących wątpliwość lub zawierających nie kompletne dane, nie zostaną one zrealizowane.
 
Kupujący ma możliwość zmiany, korygowania oraz anulowania złożonego i potwierdzonego zamówienia, kontaktując się mailowo na adres sklep@planetrunning.pl nie później niż 6 godzin od jego złożenia. Nie dotyczy to zamówień już wysłanych, zrealizowanych.
 
4. Potwierdzenie złożonego zamówienia
 
Po złożeniu zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym PLANETRUNNING.PL prosimy sprawdzić czy status zamówienia zmienił się na "Potwierdzone". Sprawdzić to można poprzez zalogowanie się na stronie sklepu. Oprócz tego Kupujący otrzymuje wiadomość mailową na podany przez Kupującego adres e-mail.
 
5. Dostawa – wysokość opłat i sposoby płatności za przesyłki.
 
Zamówione towary sklep PLANETRUNNING.PL dostarcza na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.
W większości przypadków koszty dostawy wynoszą 0 zł (przy płatności on-line) i 10zł przy płatności za pobraniem. Informacja o kosztach dostawy pojawi się przed zatwierdzeniem zamówienia.
 
5.1 Formy płatności za zamówione towary:
 
* Płatność on-line (rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem  ) - koszt przesyłki 0zł 

* Płatność przy odbiorze (za pobraniem) - koszt przesyłki 10 zł
 
Do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub na życzenie faktura VAT.
 
5.2 W momencie odbioru przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka jest oryginalnie zapakowana. W przypadku stwierdzenia, że taśmy zostały naruszone lub paczka jest uszkodzona w sposób widoczny, należy w obecności kuriera spisać protokół. Po odbiorze, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z przedmiotem zamówienia oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie wykrycia nieprawidłowości, należy spisać protokół i skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.
 
6. Prawo odstąpienia od umowy
 
6.1 Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem PLANETRUNNING.PL umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 
6.2 Szczegółowe informacje o zasadach odstąpienia od umowy znajdują sie w załączniku nr 1 do Regulaminu - "Pouczenia o odstąpieniu od umowy" znajdującym się na końcu tej strony.
 
6.3 Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu znajdujący się na końcu tej strony.
 
6.4 Kupujący ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie towaru do wysyłki np koperta bąbelkowa.
 
7. Reklamacje zamówionego towaru
 
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 
7.1 Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne, Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem PLANETRUNNING.PL. Następnie należy odesłać towar wraz z pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą osoby/firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu Kupującego.
 
7.2 Jeżeli otrzymany towar został uszkodzony podczas transportu do Kupującego, reklamacja zostanie rozpatrzona tylko w przypadku sporządzonego w obecności doręczyciela protokołu z otwarcia przesyłki. W takim wypadku kopię podpisanego przez doręczyciela i odbiorcę protokołu należy przesłać razem z reklamowanym towarem.
 
7.3 Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 
7.4 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep PLANETRUNNING.PL w ciągu 14 dni roboczych.
 
7.5 Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), zaoferowany zostanie Kupującemu do wyboru inny, dostępny w sklepie PLANETRUNNING.PL towar lub zostanie zwrócona równoważność reklamowanego towaru.
 
7.6 Informujemy, że  PLANETRUNNING.PL nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem (na koszt PLANETRUNNING.PL”).
 
8. Ustalenia końcowe
 
8.1 Ochrona danych osobowych
 
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 
8.2 Twoja prywatność
 
GOOD s.c. jest administratorem danych osobowych Klientów (dane osobowe). Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez sklep PLANETRUNNING.PL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z działalnością firmy GOOD s.c. w zakresie Serwisu, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży w ramach Serwisu (obsługi transakcji sprzedaży Towarów). Dane osobowe nigy nie będą wykorzystywane w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez sklep PLANETRUNNING.PL
 
Kupujący mają prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przechowywania.
 
8.3 Treść sklepu internetowego sklepu PLANETRUNNING.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 
8.4 Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PLANETRUNNING.PL oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.
 
 
Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Na adres widniejący w dowodzie zakupu.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres widniejący w dowodzie zakupu, niezwłocznie a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 
Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy - można wkleić do maila
 
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
Rodzaj produktu:
Nazwa:
Ilość:
Cena:
 
Data zawarcia umowy:
 
Imię i nazwisko konsumenta:
 
Adres konsumenta:
 
Podpis (dla wersji papierowej):
 
Data:
 
 
ZAPRASZAMY NA ZAKUPY!
 
 
 


planetrunning.pl © 2018